Misja programu Dust Air.

Podstawową funkcją programu Dust Air jest udostępnianie i wzmacnianie informacji o środowisku, a w szczególności zapewnianie lokalnym społecznościom i samorządom dostępu do zróżnicowanej i pełnej informacji na temat zagrożeń smogowych. Ciągły monitoring i systematyczne zagęszczanie sieci pomiarowej programu

Dust Air realizowane jest dzięki stale rozbudowującej się społeczności użytkowników pyłomierzy osobistych. Rezultatem tych działań ma być znaczące zwiększenie świadomości mieszkańców i samorządów, lokalizacja obszarów zanieczyszczonych oraz ułatwienie rozpoznania przyczyn tych zjawisk, a także pomoc w ich zwalczaniu.

misja-programu-dustair-2020

Oferta dla Gmin i Miast

Jednym z naszych priorytetów jest zwiększenie świadomości na temat zagrożeń smogowych wśród najmłodszych. Dlatego - do pyłomierzy Dust Air zakupionych dla szkół - dołączamy specjalne zeszyty edukacyjne. Zawierają one scenariusze lekcji dedykowane dla różnych grup...

czytaj dalej

Najczystsze miejsca na świecie

Zanieczyszczenie powietrza to duży problem - odpowiada za około 3,3 miliona zgonów rocznie. Niewielkie cząstki pyłu o nazwie PM2,5 lub cząstki o wielkości mniejszej niż 2,5 mikrona są uważane za najbardziej szkodliwe, ponieważ mogą docierać do górnych dróg...

czytaj dalej

Czego nie palimy w piecu?

Każdego roku w polskich kotłach grzewczych i piecach kaflowych ląduje od 2 do 3 mln ton odpadów. Zwykle nie mamy świadomości, że nawet zwykła gazeta, którą większość właścicieli pieców i kotłów grzewczych "używa na rozpałkę", może nam szkodzić i nie wolno jej stosować...

czytaj dalej

O smogu – skutki i przyczyny

Smog jest zjawiskiem atmosferycznym, jednak nie występującym naturalnie, a sprowokowanym działalnością człowieka oraz niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Powstaje w wyniku wymieszania się powietrza z zanieczyszczeniami znajdującymi się w dymie i spalinach. Smog...

czytaj dalej

Wskaźnik IAQ (Indoor Air Quality)

Wskaźnik IAQ  określa jakość powietrza w pomieszczeniu. Wskaźnik ten odnosi się do konkretnego punktu pomiaru, a wynik oznacza: 0-50 Dobra. Jakość powietrza powszechnie uznawana za satysfakcjonującą. 51-100 Umiarkowana. Jakość powietrza jest akceptowalna dla...

czytaj dalej

Definicje

PM 1 - pył zawieszony jest mieszaniną cząstek stałych i kropelek cieczy utrzymujących się w powietrzu. Cząsteczki te zawierają różne składniki jak np.: siarkę, związki organiczne (np. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), metale ciężkie, dioksyny oraz alergeny...

czytaj dalej

Inteligentne urządzenie na miarę wyzwań współczesnego świata!

Podstawową funkcją programu Dust Air jest udostępnianie i wzmacnianie informacji o środowisku, a w szczególności zapewnianie lokalnym społecznościom i samorządom dostępu do zróżnicowanej i pełnej informacji na temat zagrożeń smogowych.

Współpraca z nami