Społeczna Sieć Monitoringu Powietrza.

W odróżnieniu od stacjonarnych punktów pomiarowych, program Dust Air pozwala na ogromne zagęszczanie sieci, poprzez dokonywanie pomiarów w każdym miejscu, w którym znalazł się się któryś z pyłomierzy osobistych. Wszystkie wyniki wizualizowane są w postaci punktów pomiarowych ma mapie Google, z dostępem do historii danych.

Pragniemy zaprosić użytkowników pyłomierzy Dust Air do „zdrowej rywalizacji w imię zdrowego powietrza” w ramach Społecznej Sieci Monitoringu Powietrza. W tym celu, zarejestrowane w serwisie internetowym dustair.gig.eu, jednostki samorządu terytorialnego, które za pośrednictwem swoich placówek (szkoły, urzędy itp.) dokonają największej liczby pomiarów w różnych lokalizacjach na swoim terenie przy pomocy pyłomierzy Dust Air, zostaną ujęte w umieszczonym na stronie rankingu. Udostępnimy tam mapę zanieczyszczeń (aktualizowaną raz w miesiącu) z naniesioną siatką heksagonów, prezentujących obszary z najgęstszą siecią pomiarową oraz aktualne i historyczne wartości poziomów zanieczyszczeń.

Mapa zanieczyszczeń wykonana w ramach akcji “HAJCUJYMY NIE TRUJYMY”
w Tarnowskich Górach.

Inteligentne urządzenie na miarę wyzwań współczesnego świata!

Podstawową funkcją programu Dust Air jest udostępnianie i wzmacnianie informacji o środowisku, a w szczególności zapewnianie lokalnym społecznościom i samorządom dostępu do zróżnicowanej i pełnej informacji na temat zagrożeń smogowych.

Specifikacja pyłomierza