Wskaźnik IAQ  określa jakość powietrza w pomieszczeniu. Wskaźnik ten odnosi się do konkretnego punktu pomiaru, a wynik oznacza:

0-50 Dobra.
Jakość powietrza powszechnie uznawana za satysfakcjonującą.

51-100 Umiarkowana.
Jakość powietrza jest akceptowalna dla większości ludzi.

101-150 Słaba.
U części populacji mogą wystąpić negatywne skutki zdrowotne.

151-200 Niezdrowa.
Wszyscy zaczynamy doświadczać negatywnych skutków.

201-300 Bardzo niezdrowa.
Może skutkować poważnymi konsekwencjami dla zdrowia.

301-500 Szkodliwa.
Powoduje poważne zagrożenie dla zdrowia.

500+ Toksyczna.
Przebywanie w takich warunkach jest całkowicie niemożliwe.

Kluczowego znaczenia nabiera więc jego nieustanna kontrola i oznaczanie zawartości zanieczyszczeń, które występują w nim na różnych, często niskich i bardzo niskich poziomach stężeń.