Zanieczyszczenie powietrza to duży problem – odpowiada za około 3,3 miliona zgonów rocznie.

Niewielkie cząstki pyłu o nazwie PM2,5 lub cząstki o wielkości mniejszej niż 2,5 mikrona są uważane za najbardziej szkodliwe, ponieważ mogą docierać do górnych dróg oddechowych, płuc oraz przenikać do krwi. Znajduje się w sadzy, dymie i kurzu. Po dotarciu do płuc mogą powodować długotrwałe problemy zdrowotne, takie jak astma i przewlekła choroba płuc.

Gdy zwykle koncentrujemy się na miejscach, które najmniej sprzyjają naszemu zdrowiu, przedstawiamy listę najczystszych miejsc na świecie.

Kraje są uszeregowane według liczby czystych miast, wykorzystując dane Światowej Organizacji Zdrowia.

 1. Szwecja i Brunei
  Spośród 10 krajów z najczystszymi miastami, cztery miasta Szwecji i Brunei charakteryzują się czystym powietrzem. Warto wspomnieć, że dwa najbardziej zaludnione szwedzkie miasta, Sztokholm i Göteborg, miały poziomy PM2.5 uznane za dopuszczalne i zdrowe przez WHO i aktywnie pracują nad utrzymaniem czystości powietrza. Brunei, kraj graniczący z Malezją, wykonał dobrą robotę utrzymując poziom emisji na niskim poziomie utrzymując przy tym równowagę nawet przy postępującej industrializacji.
 1. Portugalia i Finlandia
  Kolejne dwa kraje charakteryzują się czystym powietrzem. Drugie co do wielkości miasto w Portugalii jest również najczystsze, po części dlatego, że nie jest tak przemysłowe jak inne części kraju i służy jako port handlowy. Podobnie jak Szwecja, Finlandia jest także partnerem Koalicji Klimatycznej i Czystego Powietrza przyczyniającej się do zmniejszania emisji dwutlenku węgla.
 1. Hiszpania
  Najczystsze miasta Hiszpanii, Arrecife i Las Palmas, znajdują się u wybrzeży Maroka na Wyspach Kanaryjskich. Wyspy te charakteryzują się czystym powietrzem ponieważ turystyka jest jednym z ich głównych czynników ekonomicznych.
 1. Nowa Zelandia
  Nowa Zelandia poświęciła wiele uwagi PM10, co potwierdza udział 14 miast z relatywnie czystym powietrzem. Dwa największe miasta, Auckland i Wellington, mają niskie roczne średnie PM2,5.
 1. Australia
  Dwa największe miasta w Australii również mają najniższe zanieczyszczenie powietrza. W rzeczywistości pięć najbardziej zaludnionych miast w kraju ma roczny wskaźnik PM2,5, który według WHO jest uważany za dopuszczalny i zdrowy.
 1. Japonia
  Japonia od dawna jest liderem w obszarze czystego powietrza, której początki sięgają protokołu z Kioto (zobowiązał kraje do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych) z 1992 r.
 1. Kanada
  Spośród krajów o najmniejszym zanieczyszczeniu powietrza Kanada znajduje się na drugim miejscu. Połowa stolic prowincji i terytoriów miała roczny wskaźnik PM2,5, który uznano za zdrowy, w tym Toronto, Ottawę i Vancouver. Kanada uważnie śledzi czystość powietrza, nawet mając Dzień Czystego Powietrza, aby zwrócić uwagę na szkodliwe zanieczyszczenia.
 1. Stany Zjednoczone Ameryki
  Stany Zjednoczone plasują się na liście Światowej Organizacji Zdrowia jako kraj z największą liczbą miast z czystym powietrzem. Z pomocą inicjatyw związanych z czystym powietrzem, daje to nadzieję, że są miejsca w Stanach, w których można zaczerpnąć duży łyk czystego powietrza.