Pyłomierz osobisty Dust Air.

Pyłomierz Dust Air informuje użytkownika czym oddycha, a w następstwie pozwala mu podjąć działania prewencyjne. Przymocowany do torby, tornistra, roweru, paska, przeznaczony jest do pomiaru w czasie rzeczywistym zanieczyszczenia powietrza w dowolnym miejscu.

Polski produkt.

Główny Instytut Górnictwa oraz polski producent – EMAG-SERWIS
Sp. z o.o, dają gwarancję solidnej oraz innowacyjnej konstrukcji samego pyłomierza, wysokiej jakości, pewności i dokładności pomiarów, a także poprawnego działania całego systemu.

Natychmiastowy dostęp do danych.

Pyłomierz jest niewielkim urządzeniem, które w czasie rzeczywistym dokonuje pomiarów i informuje użytkownika o jakości powietrza w danym miejscu, a w odpowiednim momencie alarmuje o konieczności podjęcia działań prewencyjnych.

Czym oddychasz?

Aplikacja Pyłomierz Dust Air,
daje pełny obraz zanieczyszczeń, na jakie jesteś narażony mierząc i wskazując następujące parametry: PM1  PM2,5 PM10, temperatura powietrza, ciśnienie atmosferyczne i wilgotność powietrza.  Na podstawie tych danych określany jest wskaźnik IAQ.

Inteligentne urządzenie na miarę wyzwań współczesnego świata!

Podstawową funkcją programu Dust Air jest udostępnianie i wzmacnianie informacji o środowisku, a w szczególności zapewnianie lokalnym społecznościom i samorządom dostępu do zróżnicowanej i pełnej informacji na temat zagrożeń smogowych.

Współpraca z nami