Pyłomierz osobisty Dust Air.

Pyłomierz Dust Air informuje użytkownika czym oddycha, a w następstwie pozwala mu podjąć działania prewencyjne. Przymocowany do torby, tornistra, roweru, paska, przeznaczony jest do pomiaru w czasie rzeczywistym zanieczyszczenia powietrza w dowolnym miejscu.

Polski produkt.

Główny Instytut Górnictwa oraz polski producent – EMAG-SERWIS
Sp. z o.o, dają gwarancję solidnej oraz innowacyjnej konstrukcji samego pyłomierza a także poprawnego działania całego systemu.

Natychmiastowy dostęp do danych.

Pyłomierz jest niewielkim urządzeniem, które w czasie rzeczywistym dokonuje pomiarów i informuje użytkownika o jakości powietrza w danym miejscu, a w odpowiednim momencie alarmuje o konieczności podjęcia działań prewencyjnych.

Czym oddychasz?

Aplikacja Pyłomierz Dust Air,
daje pełny obraz zanieczyszczeń, na jakie jesteś narażony mierząc i wskazując następujące parametry: PM1  PM2,5 PM10, temperatura powietrza, ciśnienie atmosferyczne i wilgotność powietrza.  Na podstawie tych danych określany jest wskaźnik IAQ.

Dust Air został nagrodzony Złotym Medalem

Nasz pyłomierz został nagrodzony Złotym Medalem z wyróżnieniem na międzynarodowej wystawie wynalazczości w Hiszpanii, która w odbywała się w dniach 17-19 października 2019 roku.

Platynowy Medal dla Dust Air

W dniach 14-16 października 2019 roku w Warszawie odbyła się XIII Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków „IWIS 2019”, podczas której Pyłomierz nagrodzony został Platynowym Medalem.

Inteligentne urządzenie na miarę wyzwań współczesnego świata!

Podstawową funkcją programu Dust Air jest udostępnianie i wzmacnianie informacji o środowisku, a w szczególności zapewnianie lokalnym społecznościom i samorządom dostępu do zróżnicowanej i pełnej informacji na temat zagrożeń smogowych.

Współpraca z nami