Aplikacja.

Pierwsze uruchomienie.

Krok 1:

Pyłomierz DustAir aplikacja

Pobierz i zainstaluj z Google Play lub App Store darmową aplikację Pyłomierz Dust Air (wersja beta).

Krok 2:

Uruchom w  pasku nawigacji smartfona transfer danych, bluetooth oraz lokalizację/GPS.

Krok 3:

Włacz pyłomierz.

Krok 4:

Uruchom aplikację Pyłomierz Dust Air na smartfonie w celu sparowania się urządzeń. Po zezwoleniu jeżeli aplikacja nie znajdzie urządzenia w przeciągu 30 sekund, zakończ pracę aplikacji uruchomionej w tle.

 

GIG nie ponosi odpowiedzialności za niestabilne lub utrudnione funkcjonowanie aplikacji Dust Air, spowodowane szybkim rozwojem mobilnych systemów operacyjnych oraz mnogością wersji oprogramowania wprowadzanego przez producentów smartfonów.

Bezpłatny dostęp do historii danych pomiarowych wynosi maksymalnie 10 dni wstecz.

 Krok 5:

Uruchom ponownie aplikację Dust Air i wybierz właściwe urządzenie.

Krok 6:

Zarejestruj (opcjonalnie) swoje bezpłatne konto aby następnie skonfigurować ustawienia w aplikacji i mieć dostęp do wszystkich wykonywanych pomiarów.

Dane aktualnego pomiaru pokażą się na tle smartfona.

Dane pomiarowe są rejestrowane i wysyłane do serwera wyłącznie wtedy, gdy na ekranie smartfonu wyświetlana jest aplikacja Dust Air (jest to spowodowane koniecznością ograniczania ilości danych zapisywanych na serwerze). Aplikacja Dust Air jest wciąż rozwijana i udoskonalana (wersja Beta).